OVER HET WERK

De mens speelt een grote rol in het oeuvre van Ellen J. de Groot.

Daarbij gaat het om de associatie met een gemoedsstemming of omstandigheid.

Haar werk is gestileerd figuratief, waarbij haar belangstelling meer uitgaat naar de kracht van het geheel dan naar een gedetailleerde uitwerking van de realiteit.

Zij is beinvloed door archaische kunst en beeldhouwers als : Moore,Arp, Giacometti, Brancusi.

Zij gebruikt verschillende materialen o.a. klei,was,gips,hout,steen,metaal.

Het gebruik van welk materiaal hangt af van soort ontwerp.

Dansachtige fragiele bewegelijke onderwerpen worden geboetseerd in was en in brons gegoten.

De iets compaktere vormen geboetseerd in klei,die soms beschilderd met engobe gebakken worden.

Grote niet al te zware figuren in hout, gezaagd, gehakt, geschuurd en beschilderd, en staan vaak op hun eigen schaduw, die van metaal of hout kan zijn.

Zachtere steensoorten worden gebruikt als ontwerp en in brons gegoten.

Hardere steen voor een gehakt beeld.

Ambachtelijkheid, artisticiteit, kennis en ervaring vormen de basis van het werk.